ski-nautique-290823

ski-nautique-290823

(photo Jérôme pour ToutMontbeliard.com)