radar-urbain-pont-de-roide

radar-urbain-pont-de-roide

(photo ToutMontbeliard.com)