valentigney-060721

valentigney-060721

(photo Espérance Boxing Club Valentigney)