montbeliard-rond-point-ludwigsburg

montbeliard-rond-point-ludwigsburg

Photo d’illustration du blocage du rond-point de Ludwigsburg à Montbéliard le samedi 17 novembre 2018 (photo Romain Mabrouk pour ToutMontbeliard.com)