virga

virga

(photo Joséphine pour ToutMontbeliard.com)