manif-150916

manif-150916

(photo Doris pour ToutMontbeliard.com)