manifestation-260116

manifestation-260116

(photo Twitter @SNUippFSU25)